สินค้าแนะนำ

สินค้าชนิดแช่ฟรีส

ปรุงสำเร็จ อุ่นร้อนทานได้

สินค้าสำหรับปรุงอาหารขาย

อาหารแห้งพร้อมทาน

น้ำจิ้มและเครื่องปรุงรส

พริกแกงต่างๆ

แคบหมู ขาเห็ด และ โปรตีนเกษตร

“กรีนเนเจอร์” สมุนไพร
และธัญหาร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ให้เป็นที่พึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งนี้พนักงานทุกระดับชั้น จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานและสินค้าอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
[cardz use=’fbfeed’][/cardz]