ต้อนรับเทศกาลกินเจ…สร้างสุข(ภาพ)ดี

สาระเทศกาลเจ

เทศกาลกินเจของทุกๆ ปีจะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 20 – 28 ตุลาคม (บางท่านอาจกินก่อน 1-2วันที่เรียกว่ากินล้างท้อง) นับเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้ทำบุญถือศีลบำเพ็ญธรรม ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต เรียกว่าได้ทั้งความสุขกาย สุขใจและมีสุขภาพดีไปพร้อมกัน ปัจจุบันนี้จึงมีคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนิยมกินเจมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเชื่อทางศาสนา หรือจากกระแสรักสุขภาพทั่วโลกที่พบว่า อาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพ เช่น สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้เลือกกินอาหารจากพืชเป็นหลัก สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้เลือกกินอาหารให้สมดุลโดยเน้นอาหารประเภทผักผลไม้และธัญพืช เป็นต้น
ปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากพบว่า การ กินเจ หรืออาหารมังสวิรัติจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยหรืออัตราการตายจากโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อต่างๆ ได้ ส่วนในกลุ่มที่ไม่กินมังสวิรัตินั้นจะมีแนวโน้มที่มีความดันโลหิตสูง เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และปอด รวมถึงมีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
ตามธรรมเนียมนิยมแต่โบราณ การกินเจจะงดกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากสัตว์ เช่น ไข่ นม น้ำผึ้ง รวมถึงผักที่มีกลิ่นฉุนบางชนิด เช่น กุยช่าย หัวหอม กระเทียม เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่กินเจจะกินโปรตีนจากธัญพืชชนิดต่างๆ แทน เช่น ถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง เป็นต้น