บริษัท ไทยเจทิพย์ฟู้ด จำกัด

ปรัชญาของ เจทิพย์ กรุ๊ป ต้องการตอบสนองความต้องการอาหารของผู้บริโภคแบบไร้เนื้อสัตว์รังสรรค์อาหารเพื่อสังคมที่ปราศจากเนื้อสัตว์รณรงค์การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอาหาร ลดโลกร้อนโดยการลดการฆ่าสัตว์รวมถึงลดการบริโภคเนื้อสัตว์และร่วมสร้างสังคมที่สามารถพัฒนาบนความยั่งยืนและสมานฉัน

พันธกิจของเจทิพย์ กรุ๊ป เพื่อให้มีอาหารที่อร่อย  ปลอดภัย สะอาด และสะดวก ต่อผู้บริโภคทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เจทิพย์ กรุ๊ปใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างจากความคิดเห็นของลูกค้าให้ความสำคัญกับทุกแง่มุมด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และรสชาติวางแผนและออกแบบเมนูอาหารจนถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารรวมถึงการผลิตและดำเนินการภายใต้ระบบ GMP และ HACCP

การรับประกันทางโภชนาการ พวกเราเจทิพย์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญในการผลิตอาหารมาเป็นอันดับแรก เรารับรองว่าอาหารของเรา มีความสด  และปลอดภัยอยู่เสมอโดยการจัดการตั้งแต่การรับวัตถุดิบ, การพัฒนาและปรับปรุงอาหารให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมออีกทั้งเรายังร่วมมือกับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้เราสามารถส่งต่ออาหารปลอดภัยแก่ทุกคนบนโลก