ข้าวกล้องงอก (รสธรรมชาติ)

ส่วนประกอบ :   ข้าวกล้องงอกหอมมะลิผง
วิธีปรุง :         ผสมเป็นเครื่องดื่ม หรืใช้ผสมอาหาร น้ำซุปต่างๆ
วิธีเก็บรักษา :  อุณหภูมิห้อง
ขนาดบรรจุ :       120 g.