ตับบดปรุงรสเจ

ส่วนประกอบ : โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันดัดแปร  แต่งกลิ่นสังเคราะห์
วิธีปรุง :นำไปทอดหั่นเป็นชิ้นๆ ทานเล่นทานกับข้าวสวย และอื่นๆ
วิธีเก็บรักษา : แช่ฟรีส -18 ํC
ขนาดบรรจุ : 500 g.