น้ำจิ้มไก่เจ

ส่วนประกอบ : พริกแดง น้ำตาล เกลือ น้ำส้มสายชู
วิธีปรุง : ใช้เป็นน้ำจิ้มของทอดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน ฝรั่ง
วิธีเก็บรักษา : อุณหภฺมิห้อง