ปลากรอบเจ (รสหวาน)

ส่วนประกอบ : โปรตีนถั่วเหลือง น้ำตาลปี๊บ งาขาว
วิธีปรุง : รับประทานกับข้าว ข้าวต้ม  หรือทานเล่นๆเวลาว่าง
วิธีเก็บรักษา : อุณหภูมิห้อง
ขนาดบรรจุ : 40 g.