ผงพะโล้เจ (สูตรพิเศษ)

ส่วนประกอบ :  เครื่องเทศ
วิธีปรุง : ทำไข่พะโล้ ทำน้ำซุปก๊วยเตี๋ยวเป็ด ทำเครื่องตุ๋น
วิธีเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่ห่างไกลแสงแดด เมื่อเปิดใช้แล้วควรปิดซองให้สนิท
ขนาดบรรจุ :       40 g.