เครื่องปรุงรสเจ

ส่วนประกอบ :   ซอลปรุงรส น้ำมันงา โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง เห็ดหอม
วิธีปรุง :         ใช้ปรุงอาหารนานาชนิด ไทย จีน ประเภทต้ม ตุ๋น ผัดผัก
วิธีเก็บรักษา :  อุณหภูมิห้อง
ขนาดบรรจุ :       700 cc. /  300 cc.