เบอร์เกอร์เจ

ส่วนประกอบ : โปรตีนถั่วเหลือง  แป้งมันดัดแปร  แต่งกลิ่นสังเคราะห์
วิธีปรุง :  ทอด ทำแฮมเบอร์เกอร์  ออร์เดิร์ฟ  อื่นๆ หรือ เข้าไมโครเวฟทานได้เลย
วิธีเก็บรักษา : แช่ฟรีส -18 ํC                                                                                                                                                                                                                                              ขนาดบรรจุ : 500 g. / 150 g.