เป็ดเจ (ไทย)

ส่วนประกอบ : แป้งสาลี  แต่งกลิ่นสังเคราะห์
วิธีปรุง :  ข้าวหน้าเป็ด  ลาบเป็ด ทอด นึ่ง อื่นๆ เข้าไมโครเวฟทานได้เลย
วิธีเก็บรักษา : แช่ฟรีส -18 ํC                                                                                                                                                                                                                                              ขนาดบรรจุ :  1 Kg. /  200 g.