เศษปลาเค็มเจ

ส่วนประกอบ : โปรตีนถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง แป้งมันดัดแปร สาหร่าย แต่งกลิ่นสังเคราะห์
วิธีปรุง :  ทอด ทำยำปลาเค็ม ผัดผักคะน้า และอื่นๆ อุ่นร้อน หรือเข้าไมโครเวฟ
วิธีเก็บรักษา : แช่ฟรีส -18 ํC
ขนาดบรรจุ :   1 Kg.