แคบเจ (สั้น)

ส่วนประกอบ : เห็ดหอม หัวบุก เครื่องปรุงรส แป้งสาลี
วิธีปรุง : นำไปทอด ทานเล่น ทานกับส้มตำ หรือจิ้มกับน้ำพริก นำไปผัดผักต่างๆ
วิธีเก็บรักษา : อุณหภฺมิห้อง