ไก่ตุ๋นเจ

ส่วนประกอบ : โปรตีนถั่วเหลือง แป้งมัน   น้ำ เกลือ  แต่งกลิ่นสังเคราะห์
วิธีปรุง : ไก่ตุ๋นยาจีน ทอด นึ่งผัดผัก ผัดเผ็ด แกงเผ็ด   อื่นๆ
วิธีเก็บรักษา : แช่ฟรีส -18 ํC                                                                                                                                                                                                                                              ขนาดบรรจุ : 270 g.